Zarządzenia Wójta Gminy Bolimów 

 

 

Zarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Bolimów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości z zasobu Gminy Bolimów przeznaczonych do sprzedaży
 
Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Bolimów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości z zasobu Gminy Bolimów przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Bolimów w sprawie: wyboru przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie Nr 13/2010 Wójta Gminy Bolimów w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność gminy Bolimów

Zarządzenie Nr 17/2010 Wójta Gminy Bolimów w sprawie wyboru przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta Gminy Bolimów w sprawie wyboru przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie Nr 34/2010 Wójta Gminy Bolimów w sprawie wyboru przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie Nr 41/2010 Wójta Gminy Bolimów w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Bolimów

Zarządzenie Nr 42/2010 Wójta Gminy Bolimów w sprawie wyboru przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie Nr 44/2010 Wójta Gminy Bolimów w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Bolimów

Zarządzenie Nr 45/2010 Wójta Gminy Bolimów w sprawie wyboru przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie Nr 46/2010 Wójta Gminy Bolimów w sprawie wyboru przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium

 Zarządzenie Nr 67/2010 Wójta Gminy Bolimów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości z zasobu Gminy Bolimów przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

 

Liczba odwiedzin : 1475
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2010-03-03 15:04:16
Czas publikacji: 2010-03-03 15:05:34
Data przeniesienia do archiwum : Brak