Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXXIV/209/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bolimów na lata 2008-2013


Uchwała Nr XXXIV/210/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bolimów na lata 2007-2013


Uchwała Nr XXXIV/211/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmiany budżetu gminy Bolimów na 2009 rok


Uchwała Nr XXXIV/212/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego


Uchwała Nr XXXIV/213/09 Rady Gminy Bolimów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego oraz deklaracji na podatek rolny


Uchwała XXXIV/214/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku


Uchwała Nr XXXIV/215/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Kęszyce na lata 2010-2017

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/215/09 Plan Odnowy Miejscowości Nowe Kęszyce


Uchwała Nr XXXIV/216/09 Rady Gminy Bolimów zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie


Uchwała Nr XXXIV/217/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Bolimów położonej w miejscowości Joachimów-Mogiły, gmina Bolimów

 

 

Liczba odwiedzin : 914
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2010-01-18 10:23:04
Czas publikacji: 2016-12-08 14:51:18
Data przeniesienia do archiwum : Brak