Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXXIII/201/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmiany budżetu gminy Bolimów na 2009 rok


Uchwała Nr XXXIII/202/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Uchwała Nr XXXIII/203/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie


Uchwała Nr XXXIII/204/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bolimów

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/204/09


Uchwała Nr XXXIII/205/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Bolimowie


Uchwała Nr XXXIII/206/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXII/189/09 Rady Gminy Bolimów z dnia 21 września 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Bolimów


Uchwała Nr XXXIII/207/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Wólka Łasiecka

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/207/09


Uchwała Nr XXXIII/208/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Humin

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/208/09 

 

Liczba odwiedzin : 911
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2009-12-04 11:50:05
Czas publikacji: 2016-12-08 14:50:56
Data przeniesienia do archiwum : Brak