2009 

 

 

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXVII/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXVIII/2009 z dnia 27 marca 2009 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXIX/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXX/2009 z dnia 25 maja 2009 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXXI/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXXII/2009 z dnia 21 września 2009 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXXIII/2009 z dnia 30 października 2009 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXXIV/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXXV/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

Liczba odwiedzin : 2002
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2009-09-07 15:08:08
Czas publikacji: 2016-12-09 10:42:28
Data przeniesienia do archiwum : Brak