2008 

 

 

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XIV/2008 z dnia 22 lutego 2008 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XV/2008 z dnia 28 marca 2008 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XVI/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku

Protokół z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bolimów Nr XVII/2008 z dnia 14 maja 2008 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Nr XVIII/2008 z dnia 3 czerwca 2008 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XIX/2008 z dnia 8 lipca 2008 roku

Protokół z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bolimów Nr XX/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXI/2008 z dnia 19 września 2008 roku

Protokół z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXII/2008 z dnia 15 października 2008 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXIII/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku

Protokół z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXIV/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXV/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku

 

Liczba odwiedzin : 810
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2009-09-07 14:21:50
Czas publikacji: 2016-12-09 10:40:04
Data przeniesienia do archiwum : Brak