Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXXI/184/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Bolimów na rok budżetowy 2010 środków stanowiących fundusz sołecki


Uchwała Nr XXXI/185/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmiany budżetu gminy Bolimów na 2009 rok


Uchwała Nr XXXI/186/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów położonej w miejscowości Bolimów, gmina Bolimów


Uchwała Nr XXXI/187/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów położonej w miejscowości Łasieczniki, gmina Bolimów


Uchwała Nr XXXI/188/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów położonej w miejscowości Kurabka, gmina Bolimów
 

 

Liczba odwiedzin : 816
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2009-08-27 14:10:06
Czas publikacji: 2016-12-08 14:49:51
Data przeniesienia do archiwum : Brak