Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXX/181/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bolimów na lata 2008-2013


Uchwała Nr XXX/182/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bolimów na lata 2007-2013


Uchwała Nr XXX/183/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmiany budżetu gminy Bolimów na 2009 rok
 

 

Liczba odwiedzin : 849
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2009-08-27 13:59:11
Czas publikacji: 2016-12-08 14:49:14
Data przeniesienia do archiwum : Brak