Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXIX/177/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok


Uchwała Nr XXIX/178/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw


Uchwała Nr XXIX/179/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Humin


Uchwała Nr XXIX/180/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Bolimów

 

 

Liczba odwiedzin : 947
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2009-07-14 15:18:29
Czas publikacji: 2016-12-08 14:48:08
Data przeniesienia do archiwum : Brak