Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXVII/164/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bolimów na 2009 rok


Uchwała Nr XXVII/165/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bolimów na lata 2008-2013


Uchwała Nr XXVII/166/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bolimów na lata 2007-2013


Uchwała Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Bolimów zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw


Uchwała Nr XXVII/168/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bolimów uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę


Uchwała Nr XXVII/169/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Bolimów położonych w miejscowości Bolimów, gmina Bolimów


Uchwała Nr XXVII/170/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Bolimów położonej w miejscowości Bolimów, gmina Bolimów
 

 

Liczba odwiedzin : 997
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2009-04-14 11:43:58
Czas publikacji: 2016-12-08 14:46:49
Data przeniesienia do archiwum : Brak