Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXVI/161/09 w sprawie zatwierdzenia projektu "Tradycje ludowe integrują pokolenia" realizowanego w ramach Działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Załącznik do uchwały Nr XXVI/161/09 Rady Gminy Bolimów


Uchwała Nr XXVI/162/09 w sprawie zatwierdzenia projektu "Świetlica wiejska w Sokołowie - miejscem integracji mieszkańców" realizowanego w ramach Działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

Załącznik do uchwały Nr XXVI/162/09 Rady Gminy Bolimów


Uchwała Nr XXVI/163/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie przystąpienia Gminy Bolimów do Lokalnej Grupy Działania "Echo Puszczy Bolimowskiej"
 

 

 

Liczba odwiedzin : 944
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2009-04-14 09:52:08
Czas publikacji: 2016-12-08 14:46:04
Data przeniesienia do archiwum : Brak