Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXIII/138/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bolimów na lata 2008-2013


Uchwała Intencyjna Nr XXIII/139/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej w Bolimowie Nr 115016E - ulice Wodociągowa i Zastodolna"


Uchwała Nr XXIII/140/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmiany budżetu gminy Bolimów na 2008 rok


Uchwała Nr XXIII/141/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku dla celów podatkowych i określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny


Uchwała Nr XXIII/142/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej


Uchwała Nr XXIII/143/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów


Uchwała Nr XXIII/144/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów


Uchwała Nr XXIII/145/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bolimów


Uchwała Nr XXIII/146/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na kolejne wydzierżawienie działki położonej w miejscowości Wola Szydłowiecka, gmina Bolimów


Uchwała Nr XXIII/147/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na kolejne wydzierżawienie działki położonej w miejscowości Ziąbki, gmina Bolimów


Uchwała Nr XXIII/148/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na kolejne wydzierżawienie działki położonej w miejscowości Joachimów-Mogiły, gmina Bolimów


Uchwała Nr XXIII/149/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Wójtowi Gminy Bolimów
 

 

 

Liczba odwiedzin : 925
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2009-01-09 11:41:39
Czas publikacji: 2016-12-08 14:43:30
Data przeniesienia do archiwum : Brak