Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXII/134/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bolimów na lata 2008-2013


Uchwała Nr XXII/135/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bolimów na lata 2007-2013


Uchwała Nr XXII/136/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w budżecie gminy Bolimów na 2008 rok


Uchwała Nr XXII/137/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
 

 

 

Liczba odwiedzin : 849
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2009-01-09 11:06:15
Czas publikacji: 2016-12-08 14:42:57
Data przeniesienia do archiwum : Brak