Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XIX/117/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na kolejne wydzierżawienie działki położonej w miejscowości Bolimów, gmina Bolimów


Uchwała Nr XIX/118/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Bolimów położonej w miejscowości Kurabka, gmina Bolimów


Uchwała Nr XIX/119/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie zaliczenia dróg przebiegających przez teren gminy Bolimów do kategorii dróg gminnych


Uchwała Nr XIX/120/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bolimów na lata 2008-2013


Uchwała Nr XIX/121/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Joachimów-Mogiły


Uchwała Nr XIX/122/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bolimów

 

 

Liczba odwiedzin : 1985
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2008-07-30 15:18:05
Czas publikacji: 2016-12-08 14:41:01
Data przeniesienia do archiwum : Brak