Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XVIII/110/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bolimów na lata 2008-2013


Uchwała Nr XVIII/111/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bolimów na lata 2007-2013


Uchwała Nr XVIII/112/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmiany budżetu gminy Bolimów na 2008 rok


Uchwała Nr XVIII/113/08 Rady Gminy Bolimów zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw


Uchwała Nr XVIII/114/08 Rady Gminy Bolimów zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolu i szkołach gminy Bolimów


Uchwała Nr XVIII/115/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na kolejne wydzierżawienie działki położonej w miejscowości Bolimów, gmina Bolimów


Uchwała Nr XVIII/116/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji projektu stworzenia Lokalnej Grupy Działania
 

 

Liczba odwiedzin : 866
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2008-07-04 13:48:06
Czas publikacji: 2016-12-08 14:40:26
Data przeniesienia do archiwum : Brak