Oświadczenia majątkowe 

 

 

Zofia Olejnik - Zastępca Wójta Gminy 

Andrzej Czarnota - Sekretarz Gminy

Krystyna Pilaszek - Skarbnik Gminy

Wioletta Grebelska - Kierownik Referatu Gospodarki, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Barbara Mońko - Dyr. Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Janina Werle - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie

Irena Śmigiera-Milewska - Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie

 

 

Liczba odwiedzin : 923
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2008-06-11 14:39:48
Czas publikacji: 2016-12-08 11:52:47
Data przeniesienia do archiwum : Brak