Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XVI/106/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2007 rok


 

Uchwała Nr XVI/107/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolimów za 2007 rok


 

Uchwała Nr XVI/108/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji projektu stworzenia Lokalnej Grupy Działania


 

Liczba odwiedzin : 772
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2008-06-11 12:23:36
Czas publikacji: 2016-12-08 14:38:02
Data przeniesienia do archiwum : Brak