Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XIV/100/08 Rady Gminy Bolimów zmieniająca uchwałę Nr XIII/98/07 Rady Gminy Bolimów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania


Uchwała Nr XIV/101/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na kolejne wydzierżawienie działki położonej w miejscowości Bolimów, gmina Bolimów


Uchwała Nr XIV/102/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów położonej we wsi Kolonia Wola Szydłowiecka, gmina Bolimów


Uchwała Nr XIV/103/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji projektu stworzenia Lokalnej Grupy Działania


Uchwała Nr XIV/104/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok

 

 

Liczba odwiedzin : 912
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2008-03-12 11:03:47
Czas publikacji: 2016-12-08 14:37:14
Data przeniesienia do archiwum : Brak