Zarządzenia Wójta Gminy Bolimów 

 

 

Zarządzenie Nr 1/2008 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


Zarządzenie Nr 2/2008 Wójta Gminy w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych


Zarządzenie Nr 13/08 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 


Zarządzenie Nr 16/2008 Wójta Gminy Bolimów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 


Zarządzenie Nr 21/2008 Wójta Gminy Bolimów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Bolimów przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży 


Zarządzenie Nr 24/2008 Wójta Gminy Bolimów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Bolimów przeznaczonych do wydzierżawienia


Zarządzenie Nr 30/2008 Wójta Gminy Bolimów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Bolimów przeznaczonych do wydzierżawienia


Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Bolimów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Bolimów przeznaczonych do wydzierżawienia 
 

 

Liczba odwiedzin : 1248
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2008-02-13 12:48:08
Czas publikacji: 2016-12-09 11:03:36
Data przeniesienia do archiwum : Brak