Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XIII/89/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat zniesienia nazwy urzędowej Tartak Bolimowski (leśniczówka)


Uchwała Nr XIII/90/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Tartak Bolimowski - leśniczówka na terenie gminy Bolimów


Uchwała Nr XIII/91/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat zniesienia nazw urzędowych Chojniak - leśniczówka i Kaczew - leśniczówka


Uchwała Nr XIII/92/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Chojniak - leśniczówka i Kaczew - leśniczówka na terenie gminy Bolimów


Uchwała Nr XIII/93/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Ziemiary - gajówka na terenie gminy Bolimów


Uchwała Nr XIII/94/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Wolicków - cz. wsi Humin i Mizerka - cz. wsi Humin na terenie gminy Bolimów


Uchwała Nr XIII/95/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Poświętne - cz. wsi Bolimowska Wieś na terenie gminy Bolimów


Uchwała Nr XIII/96/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Stare Kęszyce - cz. wsi Kęszyce-Wieś na terenie gminy Bolimów


Uchwała Nr XIII/97/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw


Uchwała Nr XIII/98/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania


Uchwała Nr XIII/99/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolu i szkołach gminy Bolimów

 

Liczba odwiedzin : 903
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2008-02-08 10:44:14
Czas publikacji: 2016-12-08 14:36:24
Data przeniesienia do archiwum : Brak