Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XI/66/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w budżecie gminy Bolimów na 2007 rok


Uchwała Nr XI/67/07 Rady Gminy Bolimów zmieniająca uchwałę Nr X/58/07 Rady Gminy Bolimów z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na łaników sądowych kadencji 2008-2011


Uchwała Nr XI/68/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowegow Łodzi i Sądu Rejonowego w Skierniewicach na kadencję lat 2008-2011


Uchwała Nr XI/69/07 Rady Gminy Bolimów zmieniająca uchwałę Nr X/59/07 Rady Gminy Bolimów z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat zniesienia nazw urzędowych części miejscowości Humin


Uchwała Nr XI/70/07 Rady Gminy Bolimów zmieniająca uchwałę Nr X/60/07 Rady Gminy Bolimów z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z miszkańcami na temat zniesienia nazwy urzędowej części miejscowości Bolimowska Wieś


Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy Bolimów zmieniająca uchwałę Nr X/61/07 Rady Gminy Bolimów z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat zniesienia nazwy urzędowej części miejscowości Łasieczniki


Uchwała Nr XI/72/07 Rady Gminy Bolimów zmieniająca uchwałę Nr X/62/07 Rady Gminy Bolimów z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat zniesienia nazwy urzędowej miejscowości Kęszyce-Wieś


Uchwała Nr XI/73/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Bolimów do roku 2014, którego integralną część składową stanowi Plan Gospodarki Odpadami na lata 2007-2014

Załącznik do Uchwały Nr XI/73/07 - Program Ochrony Środowiska dla gminy Bolimów do roku 2014 

Załącznik do Uchwały Nr XI/73/07 - Plan Gospodarki Odpadami na lata 2007-2014


Uchwała Nr XI/74/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku


Uchwała Nr XI/75/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, obowiązującej na terenie gminy Bolimów


Uchwała Nr XI/76/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Bolimów położonej w miejscowości Kolonia Wola Szydłowiecka, gmina Bolimów

 

 

Liczba odwiedzin : 920
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2007-11-07 15:11:45
Czas publikacji: 2016-12-08 14:35:28
Data przeniesienia do archiwum : Brak