Uchwały Rady Gminy 

 

 


Uchwała Nr X/57/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w budżecie gminy Bolimów na 2007 rok


Uchwała Nr X/58/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych kadencji 2008-2011


Uchwała Nr X/59/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat zniesienia nazw urzędowych części miejscowości Humin


Uchwała Nr X/60/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat zniesienia nazwy urzędowej części miejscowości Bolimowska Wieś


Uchwała Nr X/61/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat zniesienia nazwy urzędowej części miejscowości Łasieczniki


Uchwała Nr X/62/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat zniesienia nazwy urzędowej miejscowości Kęszyce-Wieś


Uchwała Nr X/63/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Joachimów-Mogiły


Uchwała Nr X/64/07 Rady Gminy Bolimów zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bolimów


Uchwała Nr X/65/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej objęcia fragmentu gminy Bolimów specjalnym obszarem ochrony siedlisk NATURA 2000 pod nazwą „Dolina Rawki”


 

Liczba odwiedzin : 841
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2007-09-06 13:42:49
Czas publikacji: 2016-12-08 14:35:04
Data przeniesienia do archiwum : Brak