Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr IX/51/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego


Uchwała Nr IX/52/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Joachimów-Mogiły gm. Bolimów oznaczonej nr 648 o pow. 752 m2, oddanej w użytkowanie wieczyste


Uchwała Nr IX/53/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie


Uchwała Nr IX/54/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Bolimowie


Uchwała Nr IX/55/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników szkół nie będących nauczycielami


Uchwała Nr IX/56/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok


 

Liczba odwiedzin : 838
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2007-07-13 13:39:40
Czas publikacji: 2016-12-08 14:34:39
Data przeniesienia do archiwum : Brak