Uchwały Rady Gminy 

 

 


Uchwała Nr VIII/41/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2006 rok


Uchwała Nr VIII/42/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolimów za 2006 rok


Uchwała Nr VIII/43/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości


Uchwała Nr VIII/44/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego


Uchwała Nr VIII/45/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w budżecie gminy Bolimów na 2007 rok


Uchwała Nr VIII/46/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów położonej we wsi Ziąbki, gmina Bolimów


Uchwała Nr VIII/47/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów położonej we wsi Kolonia Bolimowska Wieś, gmina Bolimów


Uchwała Nr VIII/48/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów połozonej we wsi Łasieczniki, gmina Bolimów


Uchwała Nr VIII/49/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości połozonej we wsi Joachimów-Mogiły, gmina Bolimów oznaczonej nr 653 o pow. 688 m2, oddanej w użytkowanie wieczyste


Uchwała Nr VIII/50/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bolimów na lata 2007-2013

Załącznik do uchwały Nr VIII/50/07


 

Liczba odwiedzin : 878
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2007-07-13 12:02:53
Czas publikacji: 2016-12-08 14:34:15
Data przeniesienia do archiwum : Brak