Uchwały Rady Gminy 

 

 


Uchwała Nr VI/26/07 w sprawie powołania Sekretarza Gminy


Uchwała Nr VI/27/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.


Uchwała Nr VI/28/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.


Uchwała Nr VI/29/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyznaczenia kandydata na przedstawiciela Gminy Bolimów i jego stałego zastępcy do udziału w pracach Stałej Konferencji Współpracy przy Wojewodzie Łódzkim


Uchwała Nr VI/30/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bolimów na rok 2007


Uchwała Nr VI/31/07 Rady Gminy Bolimów zmieniająca uchwałę Nr II/5/06 Rady Gminy Bolimów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bolimów oraz ustalenia jej składu liczbowego i osobowego


Uchwała Nr VI/32/07 Rady Gminy Bolimów zmieniająca uchwałę Nr II/6/06 Rady Gminy Bolimów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałej Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bolimów oraz ustalenia jej składu liczbowego i osobowego


Uchwała Nr VI/33/07 Rady Gminy Bolimów zmieniająca uchwałę Nr II/7/06 Rady Gminy Bolimów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Bolimów


Uchwała Nr VI/34/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie nie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej


Uchwała Nr VI/35/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Joachimów-Mogiły


Uchwała Nr VI/36/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie rozpatrzenia skargi zawierającej zarzuty na pracę Wójta Gminy Bolimów


Uchwała Nr VI/37/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/19/96 Rady Gminy Bolimów z dnia 28 marca 1996 roku w sprawie warunków przyłączenia się do komunalnej sieci wodociągowej na terenie gminy Bolimów


Uchwała Nr VI/38/07 Rady Gminy Bolimów zmieniająca uchwałę Nr V/21/07 Rady Gminy Bolimów z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu


 

Liczba odwiedzin : 876
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2007-07-09 14:59:59
Czas publikacji: 2016-12-08 14:33:17
Data przeniesienia do archiwum : Brak