Uchwały Rady Gminy 

 

 


Uchwała Nr IV/12/06 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w budżecie gminy Bolimów na 2006 rok


Uchwała Nr IV/13/06 Rady Gminy Bolimów w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Bolimów, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa


Uchwała Nr IV/14/06 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bolimów


Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia przez Gminę Bolimów zadań Powiatu Skierniewickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Gminy Bolimów - utrzymania zimowego dróg powiatowych


 

Liczba odwiedzin : 882
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2007-07-04 15:01:26
Czas publikacji: 2016-12-08 14:31:57
Data przeniesienia do archiwum : Brak