Uchwały Rady Gminy 

 

 


Uchwała Nr II/3/06 Rady Gminy Bolimów w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego


Uchwała Nr II/4/06 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolimów


Uchwała Nr II/5/06 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bolimów oraz ustalenia jej składu liczbowego i osobowego


Uchwała Nr II/6/06 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałej Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bolimów oraz ustalenia jej składu liczbowego i osobowego


Uchwała Nr II/7/06 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Bolimów


Uchwała Nr II/8/06 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Bolimów limitu kilometrów za używanie do celów służbowych samochodu nie będącego własnością pracodawcy


Uchwała Nr II/9/06 Rady Gminy Bolimów w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Gminy Bolimów do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta


Uchwała Nr II/10/06 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bolimów


 

Liczba odwiedzin : 991
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2007-04-23 19:38:01
Czas publikacji: 2016-12-08 14:28:52
Data przeniesienia do archiwum : Brak