Oświadczenia majątkowe 

 

 

Zofia Olejnik - Zastępca Wójta Gminy


Andrzej Czarnota - Sekretarz Gminy


Krystyna Pilaszek - Skarbnik Gminy


Wioletta Grebelska - Kier. Referatu Gospodarki, Rozwoju Gospodarczego i Promocji


Barbara Mońko - Dyr. Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Bolimowie


Janina Werle - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie


Irena Śmigiera-Milewska - Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie

 

 

Liczba odwiedzin : 1018
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2007-07-20 13:31:15
Czas publikacji: 2016-12-08 12:02:35
Data przeniesienia do archiwum : Brak