Oświadczenia majątkowe za 2005 rok 

 

 


Zofia Olejnik - Sekretarz Gminy

Krystyna Pilaszek - Skarbnik Gminy

Henryka Lelonkiewicz - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bolimowie

Wioletta Grebelska - Kierownik Referatu Gospodarki, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Janina Werle - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie

Barbara Mońko - Dyr. Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Bolimowie

Irena Śmigiera-Milewska - Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie

 

Liczba odwiedzin : 924
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2007-01-26 15:14:13
Czas publikacji: 2016-12-08 11:50:31
Data przeniesienia do archiwum : Brak