Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXV/153/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok


Uchwała Nr XXV/154/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok


Uchwała Nr XXV/155/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego


Uchwała Nr XXV/156/08 Rady Gminy Bolimów zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego


Uchwała Nr XXV/157/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw


Uchwała Nr XXV/158/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego


Uchwała Nr XXV/159/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku


Uchwała Nr XXV/160/08 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych


 

Liczba odwiedzin : 868
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2009-01-27 12:32:22
Czas publikacji: 2016-12-08 14:44:41
Data przeniesienia do archiwum : Brak