Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XX/37/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok


Uchwała Nr XX/38/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Uchwała Nr XX/39/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Związku Międzygminnego \"Razem\"


Uchwała Nr XX/40/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze


Uchwała Nr XX/41/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw


Uchwała Nr XX/42/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Joachimów-Mogiły gm. Bolimów


Uchwała Nr XX/43/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Bolimów gm. Bolimów


Uchwała Nr XX/44/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat zniesienia nazw urzędowych części miejscowości Kolonia Bolimowska-Wieś


Uchwała Nr XX/45/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2005 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3


Uchwała Nr XX/46/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie rozpatrzenia skargi na pracę Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie

 

Liczba odwiedzin : 967
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2005-07-26 11:49:06
Czas publikacji: 2016-12-08 14:20:54
Data przeniesienia do archiwum : Brak