Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXX/87/06 Rady Gminy Bolimów w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego


Uchwała Nr XXX/88/06 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w budżecie gminy Bolimów na 2006 rok


Uchwała Nr XXX/89/06 Rady Gminy Bolimów w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bolimów


Uchwała Nr XXX/90/06 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodnych i Kanalizacyjnych dla gminy Bolimów na lata 2006 - 2010


 

Liczba odwiedzin : 860
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2007-01-05 16:26:23
Czas publikacji: 2016-12-08 14:26:58
Data przeniesienia do archiwum : Brak