Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXVIII/79/06 Rady Gminy Bolimów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolimów


Uchwała Nr XXVIII/80/06 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w budżecie gminy Bolimów na 2006 rok


Uchwała Nr XXVIII/81/06 Rady Gminy Bolimów w sprawie zaliczenia dróg przebiegających przez teren gminy Bolimów do kategorii dróg gminnych


Uchwała Nr XXVIII/82/06 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi


Uchwała Nr XXVIII/83/06 Rady Gminy Bolimów w sprawie likwidacji Związku Międzygminnego \"Razem\"

 

Liczba odwiedzin : 950
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2006-07-13 11:30:51
Czas publikacji: 2016-12-08 14:26:23
Data przeniesienia do archiwum : Brak