Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXVII/74/06 Rady Gminy Bolimów w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok


Uchwała Nr XXVII/75/06 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw


Uchwała Nr XXVII/76/06 Rady Gminy Bolimów w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej


Uchwała Nr XXVII/77/06 Rady Gminy Bolimów w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Bolimów


Uchwała Nr XXVII/78/06 Rady Gminy Bolimów w sprawie rozpatrzenia skargi zawierającej zarzuty na pracę Wójta Gminy Bolimów

 

Liczba odwiedzin : 890
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2006-07-12 15:12:13
Czas publikacji: 2016-12-08 14:25:33
Data przeniesienia do archiwum : Brak