Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXVI/71/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w budżecie gminy Bolimów na 2005 rok


Uchwała Nr XXVI/72/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Bolimów gm. Bolimów oznaczonej nr działki 420 o pow. 10600 m2, oddanej w użytkowanie wieczyste


Uchwała Nr XXVI/73/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy Bolimów

 

Liczba odwiedzin : 952
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2006-07-11 14:21:11
Czas publikacji: 2016-12-08 14:23:55
Data przeniesienia do archiwum : Brak