Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXV/62/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w budżecie gminy Bolimów na 2005 rok


Uchwała Nr XXV/63/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji \"Budowa sieci wodociagowej z przejściem nad rzeką Rawką w miejscowości Bolimowska Wieś


Uchwała Nr XXV/64/05 Rady Gminy Bolimów zmieniająca uchwałę Nr X/43/03 Rady Gminy Bolimów z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych


Uchwała Nr XXV/65/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok


Uchwała Nr XXV/66/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok


Uchwała Nr XXV/67/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolimowie


Uchwała Nr XXV/68/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej


Uchwała Nr XXV/69/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku


Uchwała Nr XXV/70/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego \"Razem\"

 

Liczba odwiedzin : 931
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2006-07-11 13:59:31
Czas publikacji: 2016-12-08 14:23:23
Data przeniesienia do archiwum : Brak