Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXIV/57/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok


Uchwała Nr XXIV/58/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów położonej we wsi Ziemiary


Uchwała Nr XXIV/59/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów położonej we wsi Kol. Bolimowska Wieś


Uchwała Nr XXIV/60/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Joachimów-Mogiły gm. Bolimów oznaczonej nr działki 648 o pow. 732 m2, oddanej w użytkowanie wieczyste


Uchwała Nr XXIV/61/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie rozpatrzenia skargi na pracę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie

 

Liczba odwiedzin : 891
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2006-07-07 15:25:34
Czas publikacji: 2016-12-08 14:22:57
Data przeniesienia do archiwum : Brak