Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXIII/52/05 Rady Gminy Bolimów zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw


Uchwała Nr XXIII/53/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w budżecie gminy Bolimów na 2005 rok


Uchwała Nr XXIII/54/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Joachimów-Mogiły


Uchwała Nr XXIII/55/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie zobowiązań w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Joachimów-Mogiły


Uchwała XXIII/56/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów położonej we wsi Łasieczniki

 

Liczba odwiedzin : 864
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2006-07-07 14:04:13
Czas publikacji: 2016-12-08 14:22:34
Data przeniesienia do archiwum : Brak