Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXII/48/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolimów


Uchwała Nr XXII/49/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów położonej we wsi Kol. Wola Szydłowiecka


Uchwała Nr XXII/50/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów położonej we wsi Sierzchów


Uchwała Nr XXII/51/05 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w budżecie gminy Bolimów na 2005 rok

 

Liczba odwiedzin : 964
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2005-07-26 11:57:09
Czas publikacji: 2016-12-08 14:22:06
Data przeniesienia do archiwum : Brak