Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XIX/29/04 Rady Gminy Bolimów w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku dla celów podatkowych i określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny


Uchwała Nr XIX/30/04 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości


Uchwała Nr XIX/31/04 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów


Uchwała Nr XIX/32/04 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok


Uchwała Nr XIX/33/04 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 roku


Uchwała Nr XIX/34/04 Rady Gminy Bolimów w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu \"Budowa hali sportowej (kontynuowanie) przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bolimowie\" w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny.


Uchwała Nr XIX/35/04 Rady Gminy Bolimów w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie Gminy Bolimów na 2004 rok


Uchwała Nr XIX/36/04 Rady Gminy Bolimów w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego \"Razem\" oraz przyjęcia jego statutu

 

Liczba odwiedzin : 997
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2005-03-31 12:49:27
Czas publikacji: 2016-12-08 14:19:55
Data przeniesienia do archiwum : Brak