Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XIV/6/04 Rady Gminy Bolimów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolimów


Uchwała Nr XIV/7/04 Rady Gminy Bolimów zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci granic obwodu publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolimów


Uchwała Nr XIV/8/04 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2004 roku


Uchwała Nr XIV/9/04 Rady Gminy Bolimów w sprawie trybu postępowania o udzielanie z budżetu Gminy dotacji na cele publiczne dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania


Uchwała Nr XIV/10/04 Rady Gminy Bolimów w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Uchwała Nr XIV/11/04 Rady Gminy Bolimów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok

 

Liczba odwiedzin : 894
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2005-02-04 12:04:33
Czas publikacji: 2016-12-08 14:18:26
Data przeniesienia do archiwum : Brak