Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XI/47/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok


Uchwała Nr XI/48/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok


Uchwała Nr XI/49/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie Gminy na 2003 rok


Uchwała Nr XI/50/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie przejęcia nieodpłatnie nieruchomości do mienia komunalnego gminy
 

 

Liczba odwiedzin : 930
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2005-01-13 14:35:06
Czas publikacji: 2016-12-08 14:17:30
Data przeniesienia do archiwum : Brak