Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr X/39/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku dla celów podatkowych i określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny


Uchwała Nr X/40/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości


Uchwała Nr X/41/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracjach na podatek leśny


Uchwała Nr X/42/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów


Uchwała Nr X/43/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych


Uchwała Nr X/44/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Uchwała Nr X/45/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok


Uchwała Nr X/46/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Joachimów-Mogiły i Kol. Bolimowska Wieś

 

 

Liczba odwiedzin : 1019
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2005-01-13 13:27:44
Czas publikacji: 2016-12-08 14:17:15
Data przeniesienia do archiwum : Brak