Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr IX/34/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie Gminy na 2003 rok


Uchwała Nr IX/35/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie Gminy na 2003 rok


Uchwała Nr IX/36/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowanej inwestycji \"wykonanie przebudowy istniejącej sieci wodociągowej w Bolimowie ul. Skierniewicka


Uchwała Nr IX/37/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Bolimów na wykonanie zadań im zleconych, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania


Uchwała Nr IX/38/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego na kadencję 2004-2007 

 

Liczba odwiedzin : 952
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2005-01-04 15:27:38
Czas publikacji: 2016-12-08 14:16:57
Data przeniesienia do archiwum : Brak