Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr VI/15/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolimów


Uchwała Nr VI/16/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej we wsi Bolimowska Wieś


Uchwała Nr VI/17/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania środków finansowych z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu przeznaczonych na dokończenie hali sportowej z widownią i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bolimowie


Uchwała Nr VI/18/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

 

Liczba odwiedzin : 999
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2004-10-01 15:01:37
Czas publikacji: 2016-12-08 14:09:21
Data przeniesienia do archiwum : Brak