Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr V/7/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie użyczenia gruntów mienia komunalnego na rzecz OSP Sierzchów


Uchwała Nr V/8/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Kurabka gm. Bolimów


Uchwała Nr V/9/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Kol. Wola Szydłowiecka gm. Bolimów


Uchwała Nr V/10/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Wólka Łasiecka gm. Bolimów


Uchwała Nr V/11/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Wólka Łasiecka gm. Bolimów


Uchwała Nr V/12/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Łasieczniki


Uchwała Nr V/13/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów


Uchwała Nr V/14/03 Rady Gminy Bolimów w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok


 

Liczba odwiedzin : 1104
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2004-02-18 13:41:08
Czas publikacji: 2016-12-08 14:08:58
Data przeniesienia do archiwum : Brak