Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr IV/1/03 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2003 rok


Uchwała Nr IV/2/03 zmieniająca Uchwałę Nr III/51/2002 Rady Gminy Bolimów z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów


Uchwała Nr IV/4/03 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych


Uchwała Nr IV/5/03 w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy Bolimów


Uchwała Nr IV/6/03 zmieniająca uchwałę Nr XXII/7/2001 Rady Gminy Bolimów z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości prowizji z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy

 

Liczba odwiedzin : 1011
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2004-02-17 14:44:49
Czas publikacji: 2016-12-08 14:08:38
Data przeniesienia do archiwum : Brak