Składy Komisji Rady Gminy Bolimów 

 

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bolimów

1. Dariusz Miśta - Przewodniczący Komisji

2. Michał Konopczyński - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Sławomir Skrzypowski

 

Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Bolimów

1. Jan Muszyński - Przewodniczący Komisji

2. Wojciech Ciszewski - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Stanisław Czarnota

 

Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bolimów

1. Marianna Strożek - Przewodnicząca Komisji

2. Agnieszka Kurczak - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Krzysztof Gala

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bolimów

1. Michał Grefkowicz - Przewodniczący Komisji

2. Arkadiusz Żukowski - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Ambroziak Tadeusz

4. Mońko Jarosław

 

 

Liczba odwiedzin : 220
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2019-01-22 10:33:08
Czas publikacji: 2019-01-22 10:33:08
Data przeniesienia do archiwum : Brak