Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr III/47/2002 Rady Gminy Bolimów w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntów rolnych na leśne


Uchwała Nr III/48/2002 Rady Gminy Bolimów w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania lokalowym zasobem gminy


Uchwała Nr III/49/2002 Rady Gminy Bolimów w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

 

 

Liczba odwiedzin : 810
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2004-02-17 14:03:06
Czas publikacji: 2016-12-08 14:08:16
Data przeniesienia do archiwum : Brak