Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr II/34/2002 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości


Uchwała Nr II/35/2002 Rady Gminy Bolimów w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku dla celów podatkowych i określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny


Uchwała Nr II/36/2002 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2002 roku dla celów podatku leśnego oraz określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny


Uchwała Nr II/37/2002 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów


Uchwała Nr II/38/2002 Rady Gminy Bolimów w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku


Uchwała Nr II/39/2002 Rady Gminy Bolimów w sprawie zatwierdzenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Bolimów


Uchwała Nr II/40/2002 Rady Gminy Bolimów w sprawie zatwierdzenia opłaty za odbiór 1 m 3 nieczystości płynnych z szamb dowożonych do oczyszczalni ścieków w Bolimowie


Uchwała Nr II/41/2002 Rady Gminy Bolimów w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za ścieki doprowadzone do gminnych urządzeń kanalizacyjnych


Uchwała Nr II/42/2002 Rady Gminy Bolimów zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego przez Gminę Bolimów przedszkola publicznego


Uchwała Nr II/43/2002 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Bolimów oraz składów osobowych


Uchwała Nr II/44/2002 Rady Gminy Bolimów w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy Bolimów


Uchwała Nr II/45/2002 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Bolimów


Uchwała Nr II/46/3002 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok


 

 

Liczba odwiedzin : 1144
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2004-02-12 11:58:11
Czas publikacji: 2016-12-08 14:07:51
Data przeniesienia do archiwum : Brak