Struktura organizacyjna Urzędu Gminy 

 

 

WÓJT GMINY - Stanisław Linart

SEKRETARZ GMINY - Andrzej Czarnota

SKARBNIK GMINY - Krystyna Pilaszek


 

REFERAT FINANSOWY

 

Podinspektor - Renata Jagura

Podinspektor - Małgorzata Przybysz

Podatki:

Inspektor - Barbara Adamka

Podinspektor - Aneta Sandomierz - Sobczak

Kasjer - Anna Smolczewska

 

REFERAT GOSPODARKI, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI

 

Kierownik - Wioletta Grebelska

Podinspektor - Magdalena Psarska

Podinspektor - Katarzyna Marusiak

Podinspektor - Samanta Flis

Podinspektor - Kamil Michalczyk

Pomoc administracyjna - Sylwia Smolczewska

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH - KIEROWNIK USC

 

Zastępca Kierownika USC - Anna Gierasimiuk

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDZI I SPRAW OBRONNYCH

 

Referent - Roman Gwara

 

SEKCJA OBSŁUGI GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 

Kierownik - Zbigniew Skroński

 

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNYCH

 

Dorota Deluga

Aleksandra Tarmanowska

 

Liczba odwiedzin : 5201
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Śmigiera Dorota
Czas wytworzenia: 2003-10-20 10:22:13
Czas publikacji: 2018-11-27 09:14:38
Data przeniesienia do archiwum : Brak